desember 2015
22.12
Bo i Lofoten + Lofoten Matpark = Sant
04.12
Klappet og klart for etablererkurs
Bo i Lofoten + Lofoten Matpark = Sant
22 desember 2015
Bo i Lofoten har vært et prosjekt som er drevet i 3 1/2 år i Lofotrådet. Det siste året har det imidlertid vært jobbet for å finne måter å videreføre prosjektet på. Etter å ha prøvd finne ulike løsninger for å implementere prosjektet på endte prosjektleder Ørjan Arntzen opp i Lofoten Matpark

Lofoten MatparkBo i Lofoten består av en rekke tiltak for å promotere tilflytting, og det er spesielt traineeordningen "Trainee Lofoten" som har fått mye oppmerksomhet. Trainee Lofoten er det prioriterte tiltaket, og vil fortsette å skride frem uavhengig av at prosjektleder har fått ny arbeidsgiver. Imidlertid kan Arntzen fortelle at de samarbeider tett med Vesterålen i det videre.

Videre er også hjemmesiden og kontakt med tilflyttere en prioritert oppgave, og de som tar kontakt via hjemmesiden kan forvente seg svar fra Bo i Lofoten.

De andre tiltakene i Bo i Lofoten er per nå uten finansiering. Dette gjelder Bo i Lofoten-konferansen og Lofotstipendet. Imidlertid regner Lofoten Matpark med at det vil komme finansiering til disse tiltakene i løpet av året, eller det vil dukke opp andre spennende tiltak inn under Bo i Lofoten paraplyen.

Prosjektleder Ørjan Arntzen vil heretter være en del av Lofoten Matparks stab, men vil ha et spesielt ansvar for å følge opp Bo i Lofoten. Likevel kan det også hende at man får se prosjektleder for Bo i Lofoten jobbe med andre ting.