Om stipendet

Bo i Lofoten utlyser hvert semester nye stipender. Stipendet er et av de første stipendene i landet som tematiserer en spesifikk region. Stipendordninga har hatt høy søking, og mange har fått støtte til å skrive oppgave om Lofoten.

Flickr / UGL_UIUC

Flickr / UGL_UIUC

Stipendet har retningslinjer som søkerne må forholde seg til. Stipendet er nødt til å være enten om Lofoten eller det er nødt til å være i samarbeid med en aktør i Lofoten. Det stilles også krav til at det skal foregå en aktivitet i regionen. Det kan være feltarbeid, intervjuer, skrivearbeid, formidling eller andre typer oppgaver.

I søknaden ønsker vi at studentene skal beskrive hvorfor dette er en viktig oppgave for Lofoten, hvilke samarbeidsrelasjon de har med Lofoten eller hvilket casearbeid man gjør i Lofoten. Til sist ønsker vi også at studentene beskriver hvordan man skal presentere den ferdige oppgaven for regionen.

Stipendet ønsker å bidra til kunnskap til regionen og bidra til at studenter kan holde kontakt med næringslivet. Bo i Lofoten ønsker å bidra til at studentene får praktisk hjelp rundt hva de trenger i arbeidet. Stipendet er en fin måte for studenter for å knytte seg kontakter i Norges mest spennende region å bo i.

Prosjektleder Ørjan Arntzen synes at stipendet er et spennende nybruddsarbeid. “Vi har fått møtt nesten alle studentene som skriver oppgaver, og det er utvilsomt mange spennende oppgaver. Det er nesten som man får lyst å studere igjen. Vi har registrert at både i Troms og i Vesterålen har det dukket opp lignende tilbud etter vi har startet vår satsing.” 

Frist for søknad er satt til 07. desember 2014.